Τομείς Εργασιών

Οι τομείς εργασιών στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία είναι:

  • Χαλύβδινα και Σύμμικτα κτίρια
  • Βιομηχανικά κτίρια – αποθήκες
  • Πολυώροφα κτίρια – κατοικίες
  • Ενισχύσεις κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος έναντι σεισμικών ή στατικών φορτίων με χαλύβδινα στοιχεία
  • Μηχανουργικές εργασίες – Μεταλλικές Κατασκευές
  • Γενικές μηχανουργικές εργασίες
  • Επισκευές χωματουργικών μηχανημάτων, κατασκευές υδραυλικών συστημάτων ανατροπής και καρότσες ανατροπής και συστημάτων μεταφοράς υγρών (βυτία κ.τ.λ.)
  • Ανυψωτικά συστήματα βιομηχανικών χώρων (ασανσέρ), υδραυλικά ή μηχανικά
  • Υδραυλικά συστήματα
  • Γερανογέφυρες

Τα τελευταία χρόνια η εταιρία έχει στρέψει τον κύριο όγκο εργασιών της στον τομέων των χαλύβδινων κτιρίων, τόσο στην μελέτη-σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, ένα τομέα που στο Ελληνικό χώρο ανθίζει τα τελευταία χρόνια. Τα χαλύβδινα κτίρια αποτελούν τις πλέον αντισεισμικές κατασκευές, όπως έχει αποδειχθεί παγκοσμίως (Η.Π.Α., Ιαπωνία), και για το λόγο αυτό η εταιρία συμβάλει στην προώθηση τέτοιων κατασκευών. Ακολουθώντας τόσο τα Αμερικάνικα όσο και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα χαλύβδινων κατασκευών προσφέρονται λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και αρχιτεκτονική καλαισθησία. Το πολλαπλό αντικείμενο εργασιών της εταιρίας και η συνεχή εξέλιξη (τόσο σε εγκαταστάσεις όσο και σε εξοπλισμό), προσδίδει την δυνατότητα παροχής γενικών και ολοκληρωμένων λύσεων σε προβλήματα μηχανικής.Στόχος της εταιρίας είναι η δυνατότητα παροχής λύσεων τόσο σε μελετητικό όσο και κατασκευαστικό επίπεδο με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των κατασκευών σε συνδυασμό με το ελάχιστο δυνατό κόστος       

Επικοινωνια

Νάκης Κατασκευαστική ΕΠΕ
Κάμπος Κρανιδίου
Αργολίδα
Τ.Κ. 21300

2754061037

6945231710

info@nakiseng.gr

Εγγραφειτε στο newsletter

Τελευταια Εργα